Organisatieadviseur

De adviesopdrachten gaan in de regel over digitale transformaties. In het begin van zijn carrière met name over “business ICT- Alignment”: vanuit veranderkundig perspectief kijken hoe je de werelden van business en ICT bij elkaar kon brengen. 

Meer recent gaan de opdrachten over fundamentele transities als gevolg van de inzet van nieuwe technologie. Hier gaat het niet zozeer over de technologie zelf maar over “anders organiseren”. 

Opdrachten zijn uitgevoerd bij een grote diversiteit aan opdrachtgevers van productiebedrijven tot (semi-) overheid binnen en buiten Nederland. De laatste zeven jaar ligt het accent op de zorg. De opdrachten hier gaan over digitale transities die veel verder gaan dan bestaande dingen beter doen.

Hierbij een overzicht van organisaties waarvoor opdrachten zijn uitgevoerd.

Zorg

Ziekenhuizen
Ziekenhuis Rijnstate
Catharina Ziekenhuis
UMC Utrecht
Erasmus MC
Slingeland Ziekenhuis
Deventer Ziekenhuis
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
NoordWest Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis
Gelre Ziekenhuizen
Diaconessenhuis
Spaarne Gasthuis
HMC
Laboratoria
Certe
Izore
SAN
Ouderenzorg
DrieGasthuizenGroep
CarintReggeland
Careyn
GGZ
Parnassia
Lentis
PsyQ
Koepelorganisaties
GGD GHOR
LNAZ
CVZ/Zorginstituut
CIZ
KNMP
ZorgCoördinatie Centra - Pilots
Overige zorg
Doktersdienst Groningen
RAVU
Equipe Zorgbedrijven
Medique
Tubercolosefonds
IZIT (RSO)
Het Raamwerk
Kinderopvang Tinteltuin
Medrie
Ciran

Overheid

Rijksoverheid
Buitenlandse zaken
Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Rijkswaterstaat
Gemeentelijk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amersfoort
Gemeente Ede
Westergo intergemeentelijk samenwerkingsverband
West Brabant west: intergemeentelijk samenwerkingsverband
Delft-Rijswijk: intergemeentelijk samenwerkingsverband
Woningscorporaties
Beter Wonen Almelo
Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam
Aedes
SWEMP samenwerkingsverband
Mitros
Semi-overheid
Raad voor Cultuur
Bibliotheek Rotterdam
GAK/UWV
Rijksmuseum
Nederlands Openlucht Museum
RDW
Onderwijs
ROC Nijmegen
Open Universiteit
Universiteit van Tilburg
Erasmus Universiteit
Christelijke Hogeschool Ede
Ichthus Hogeschool / In Holland
Waterschappen
Waterschap Limburg
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Rivierenland

Bedrijfsleven

Financiële dienstverlening
Abn-Amro
Rabobank
SNS
VGZ/UVIT/Univé
Centraal Beheer/Achmea
Menzis
ONVZ
Kasbank
ABP
Monuta
Flanderijn incasso
Terberg leasing
De Goudse Verzekeringen
AZV (Aruba)
Bedrijfsleven algemeen
Watts industries
Janssen distribution services
Synthon
Arcadis
Akzo
PostNL/TPG/TNT Post
BDO
KPN
Kabelnoord
ANWB
The Hausmann
Uitgevers
Malmberg
ThiemenMeulenhof
webbeeld1