Organisatieadviseur

De adviesopdrachten gaan in de regel over digitale transformaties. In het begin van zijn carrière met name over “business ICT- Alignment”: vanuit veranderkundig perspectief kijken hoe je de werelden van business en ICT bij elkaar kon brengen. 

Meer recent gaan de opdrachten over fundamentele transities als gevolg van de inzet van nieuwe technologie. Hier gaat het niet zozeer over de technologie zelf maar over “anders organiseren”. 

Opdrachten zijn uitgevoerd bij een grote diversiteit aan opdrachtgevers van productiebedrijven tot (semi-) overheid binnen en buiten Nederland. De laatste zeven jaar ligt het accent op de zorg. De opdrachten hier gaan over digitale transities die veel verder gaan dan bestaande dingen beter doen.

Hierbij een overzicht van organisaties waarvoor opdrachten zijn uitgevoerd

Ziekenhuizen

Ziekenhuis Rijnstate

Catharina Ziekenhuis

UMC Utrecht

Erasmus MC

Slingeland Ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

NoordWest Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis

Gelre Ziekenhuizen

Diaconessenhuis

HMC

IJsselland ziekenhuis

Ziekenhuis Bernhoven

Spaarne Gasthuis

Overige zorg

Doktersdienst Groningen

RAVU

Equipe Zorgbedrijven

Medique

Tubercolosefonds

IZIT (RSO)

Het Raamwerk

Kinderopvang Tinteltuin

Medrie

Doktersdiensten Friesland

Ciran

Radiotherapeutisch Instituut Friesland

Laboratoria

Certe

Izore

SAN

Ouderenzorg

DrieGasthuizenGroep

CarintReggeland

Careyn

GGZ

Parnassia

Lentis

PsyQ

Koepelorganisaties

GGD GHOR

LNAZ

CVZ/Zorginstituut

CIZ

KNMP

ZorgCoördinatie Centra – Pilots

Overheid

Gemeentelijk

Gemeente Rotterdam

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amersfoort

Gemeente Ede

Westergo intergemeentelijk samenwerkingsverband

West Brabant west: intergemeentelijk samenwerkingsverband

Delft-Rijswijk: intergemeentelijk samenwerkingsverband

Semi-overheid

Raad voor Cultuur

Bibliotheek Rotterdam

GAK/UWV

Rijksmuseum

Nederlands Openlucht Museum

RDW

Onderwijs

ROC Nijmegen

Open Universiteit

Universiteit van Tilburg

Erasmus Universiteit

Christelijke Hogeschool Ede

Ichthus Hogeschool / In Holland

Woningscorporaties

Beter Wonen Almelo

Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam

Aedes

SWEMP samenwerkingsverband

Mitros

Rijksoverheid

Buitenlandse zaken

Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Rijkswaterstaat

Waterschappen

Waterschap Limburg

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Rivierenland

Bedrijfsleven

Financiële dienstverlening

Abn-Amro

Rabobank

SNS

VGZ/UVIT/Univé

Centraal Beheer/Achmea

Menzis

ONVZ

Kasbank

ABP

Monuta

Flanderijn incasso

Terberg leasing

De Goudse Verzekeringen

AZV (Aruba)

Bedrijfsleven algemeen

Watts industries

Janssen distribution services

Synthon

Arcadis

Akzo

PostNL/TPG/TNT Post

BDO

KPN

Kabelnoord

ANWB

The Hausmann

Uitgevers

Malmberg

ThiemenMeulenhof