Onderzoeker

Rob is een echte doener. Vanuit het doen ontstaat er altijd de behoefte om hierop te reflecteren en te ordenen. Liefst op papier in de vorm van een artikel of boek. Zo is de liefde voor het onderzoek begonnen. 

Rob is gefascineerd om te zoeken hoe je maximaal toegevoegde waarde uit IT kunt halen en heeft de relatie tussen IT en business alignment onderzocht bij tien grote financiële dienstverleners. Hij heeft een ranking gemaakt welke organisatie het meeste rendement maakte op de IT-investeringen. Vanuit een veranderkundig perspectief heeft hij gekeken wat de toppers in de ranking vanuit veranderkundig perspectief anders deden dan de laagsten in de ranking. De conclusie was dat daar duidelijke verschillen te zien waren.

Op basis van dit onderzoek heeft Rob in 2007 een wat meer toegankelijk boek geschreven. Inmiddels uitverkocht en na een paar eigen  herdrukken toch wel gedateerd.

Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgericht naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Elias in 2015. Deze commissie onderzocht in een parlementair onderzoek het falen van ICT-projecten bij de rijksoverheid. Diverse projecten werden niet binnen tijd en budget opgeleverd. De commissie constateerde dat de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde was. De oprichting van het BIT zou dat moeten verbeteren. Alle ICT-projecten boven de 5 miljoen euro worden sindsdien door het BIT getoetst. Het BIT zou een tijdelijke organisatie zijn.

In opdracht van BZK hebben we onderzocht wat de effectiviteit van het BIT is. Hierbij het resultaat.

Met de inzet van technologie zou het mogelijk moeten zijn om nieuwe, duurzame organisaties te bouwen waar mensen met plezier werken. Tot dusver zetten we technologie in om van organisaties machines te maken, maar dat kan niet de bedoeling zijn! Nieuwe organisatievormen vragen ook om nieuw leiderschap. Rob Poels en Marcel de Rooij hebben voor dit onderzoek de handen ineengeslagen. Allereerst hebben zij de bestaande literatuur over dit onderwerp geordend in een whitepaper. Vervolgens hebben zij met bestuurders, high-potentials, dwarsliggers en wetenschappers een inspiratiereeks georganiseerd, waarbij ze aan de hand van verschillende casussen een beeld hebben proberen te vormen wat dat ‘anders organiseren’ nu precies is.

Samen zijn zij bezig om de opgedane wijsheden te ordenen en hier een boek over te schrijven.

Regelmatig zijn wij ingesprek met verschillende groepen over nieuwe manieren van organiseren. Hierbij een voorbeeld van een inspirerende bijeenkomst waar wij een inleiding mochten verzorgen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6608673285083287553